Jungiansk analyse

​Jungiansk analytiker

En jungiansk analytiker arbejder ud fra en teori om, at det ubevidste rummer såvel positive som negative følelser samt erindrings- og fantasibilleder. Jungiansk analyse tager udgangspunkt i, at disse består af dels fortrængte følelser og billeder af personlig karakter og dels af følelsesladede fantasibilleder af mere almenmenneskelig eller arketypisk karakter.

Disse følelser og billeder viser sig blandt andet i visse aspekter af drømmene. Samspillet mellem bevidstheden, det ubevidste og omverdenen øver på forskellig vis indflydelse på det enkelte menneske, hvilket på den ene side kan medføre psykiske symptomer og lidelser, mens det på den anden side rummer muligheden for vækst og modning af personligheden, og det kan for eksempel ske via jungiansk analyse hos en jungiansk analytiker.

Der er nogle, der henvender sig til en jungiansk analytiker som mig, fordi de er særligt tiltrukket af denne måde at opfatte psyken på. Men der er også mange analysander, som ikke interesserer sig for det teoretiske bag jungiansk analyse.

Hvad kan en jungiansk analytiker hjælpe med?

​Jungiansk analyse og psykoterapi kan hjælpe med at forstå og tolerere egne følelser og reaktioner og dermed give en bedre mulighed for at kunne håndtere de mangeartede psykiske påvirkninger, der kommer både indefra og udefra.

Det kan bevirke, at symptomdannelse og lidelse mindskes, og at der kommer fornyede vækstmuligheder. Medmenneskelige relationer kan være præget af reaktionsmønstre, der opleves som hæmmende eller uhensigtsmæssige, og sådanne mønstre kan også ofte opløses i et terapiforløb hos en jungiansk analytiker

Psykoterapi kan ligeledes være indiceret for at støtte udviklingen af selverkendelse og selv-erfaring – også for professionelle behandlere.​

Det skal bemærkes, at fremskreden alder ikke i sig selv er nogen hindring for psykoterapi og jungiansk analyse.

For visse psykiske problemer er konsultation med egen læge med henblik på medikamentel behandling påkrævet sideløbende med terapien hos en jungiansk analytiker.

​Jungiansk analyse kan løbe over flere år

​Hyppigheden for psykoterapi og jungiansk analyse er typisk 1-2 gange om ugen, bortset fra ferier og lignende, og en egentlig analyse strækker sig som regel over flere år.

Analysen er ikke kun baseret på et formelt aftalemæssigt forhold, men i høj grad på et tillidsforhold mellem mig som jungiansk analytiker og dig som analysand; derfor er den første gang altid en slags prøvetime. Hvis kemien mellem os ikke passer, er jeg gerne behjælpelig med at henvise videre.

Samtale er det væsentligste redskab i psykoterapi og jungiansk analyse, men forskellige former for brug af ubevidst materiale, især drømmefortolkning, anvender jeg meget som jungiansk analytiker.

Der betales normalt en gang om måneden:

Taksten pr. time (60 min.) er pt. 700 kr.