Bibliografi

Bibliografi

Bøger:

Kvindelighed i vækst. Lindhardt og Ringhof, Kbh. 1984. 2. udgave. Lindhardt og Ringhof, Kbh. 1988.

Karolines Bog. (med Niels Reisby) Rosinante, Kbh. 1985.

Arketyper. Psykologiske mønstre i et nyt verdensbillede. Lindhardt og Ringhof, Kbh. 1986.

Religion og Symbol. C.G. Jungs Religionspsykologi. Borgen, Kbh. 1988.

Jung, Nazisme og Psychologi, Ed. Madsen, Skogemann og Visholm, Kbh, 1990.

Er jeg en sommerfugl, der drømmer? Kvindelighed, drømme og individuation i ny psykologisk fortolkning. Lindhardt og Ringhof, Kbh. 1992.

Drømmenes Bog. Aschehoug, Kbh. 1996.

En karl var min mor, en fisk var min far. Kvindekraft og mandsmod i nordiske folkeeventyr. L & R Fakta, Kbh. 1998.

Symbol, analyse, virkelighed. Jungiansk teori og praksis i Danmark. (red.). Lindhardt og Ringhof, Kbh. 2001.

Dialog med dine drømme. Lindhardt og Ringhof, Kbh. 2003

Tolkien’s Ringenes Herre – en jungiansk fortolkning. Athene, 2004

Inanna, Himlens og Jordens dronning. (med Suzanne Brøgger og Peter Brandes). Athene, 2007

Oversatte bøger:

Kvinnelighet i vekst. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1986.

Kvinnlighet i utveckling. Forum, Helsingborg 1987.

Weiblichkeit und Selbstverwirklichung. Die Individuation der Frau heute. Kösel-Verlag, München 1988.

Arketyper. Psykologiska mönster i en ny värdsbild. Forum, Helsingborg 1988.

Karolines Buch. Wolfgang Butt Verlag, Mönkeberg 1989.

Kobiecosc w rozwoju. Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 1995.

Where the Shadows Lie. A Jungian interpretation of Tolkien’s The Lord of the Rings. Chiron, USA 2009.

Bidrag til bøger (artikler, forord):

Kvinder – fear of flying ? N.I.T. – problem og løsning. Chr. Ejlers forlag, Kbh. 1984.

Forord: Calvin S. Hall og Vernon J. Nordby: Jungs Psykologi. Hans Reitzels Forlag, Kbh. 1985.

Kvindedrømme – det indre univers. Kvindestudier 9. Melusine, Kbh. 1985.

Om psykologiske byggesten. Køn og verdensbillede. Ask, 1990.

Selvets mørke nat: Jung, Nazisme og Psychologi, Ed. Madsen, Skogemann og Visholm, Kbh, 1990.

Tanker på vejen. Til et folk de alle høre…, Kirkeministerens Konference, Fuglsøcenteret 19-20 august 1991, Kirkeministeriet.

Videnskab og visdom. Naturvidenskab og Livssyn, red. N.H. Gregersen, Munksgaards forlag, Kbh. 1993.

De gamle vise. Ansigt til ansigt med alderdommen, Munksgaard. 1996

Maskens Tao/The Tao of the Mask, Egill Jacobsen ansigt til ansigt, Arken Museum for Moderne Kunst, 13.7-8.9 1996.

Artiklerne vedr. analytisk psykologi i Den Store Danske Encyklopædi, Gyldendal, Kbh. 1994-2002.

Forord: Marie Louise von Franz: Om Synkronicitet og Spådomskunst, Politisk Revy, Kbh. 2003.

Udvikling af psykoterapeutisk integritet – eller at blive tilpas med ikke-viden. Psykoterapi i Danmark. Brikker af en helhed. Red. S.van Deurs og S. Dankert Hjort, Psykoterapeut Foreningens Forlag 2005.

Analytisk psykologi.: Klassisk og moderne psykologisk teori. (red. Benny Karpatschof og Boje Katzenelson). Hans Reitzels Forlag, Kbh. 2007. 2. udgave 2011.

The Daughter Archetype. Montreal 2010. Proceedings of the XVIIIth Congress of the International Association for Analytical Psychology. Daimon Verlag, Schweiz, 2012.

Vejleå Kirkes glasmalerier/The Stained Glass Windows: Peter Brandes: Lysets Handlinger/Works of Light. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2013.

The Double Coniunctio Tales. Copenhagen 2013. Plenary lecture for the XVIVth Congress of the International Association for Analytical Psychology.

Artikler til tidsskrifter og årbøger

Om Jung og psykoterapien. HUG 28. 1981.

Det feminine mysterium – nogle sider ved den feminine psykologi; et jungiansk perspektiv.

Forum for Kvindeforskning. 2. årg. nr. 2. 1982. (Temanummer: Kvindelighed og Psykoanalyse)

I Ching. CHAOS, Institut for Religionshistorie. Kbh., jan. 1982. Hat die Reformation der seelischen Gesundheit in unserem Teil der Welt geschadet?

Text & Kontext. Sonderreihe, Band 13, Luther und die Reformation, Kopenhagen-Munchen, 1982. Det kvindelige og det mandlige princip. Kvinder nr. 45. 1982.

Det kvindeliges kraft. Kvinder nr. 54. 1984.

Hvis er skylden? – Omkring Efterspil af Kreuzersonaten. Kritik 68. 1984.

Dragens Dans (1) Myte og/eller virkelighed (2). Forum for Kvindeforskning. Marts 1985 (Temanummer: Myternes genkomst).

Chuang Tzu and The Butterfly Dream. Journal of Analytical Psychology 31. 1986, London.

De Elskende, Corona (sammesteds genoptryk af Dragens Dans) 6. årgang nr. 3. Dec 1987.

Psykens struktur. Slagmark nr. 8. 1987.

Arketyper i tiden. Paradigma nr. 2, 2. årg. Marts 1988.

Om mandlighed og kvindelighed. Reflektioner over forholdet mellem kønnet i kulturen, kønsforskellige psykologiske egenskaber og kønnet i det ubevidste. Matrix. Tidsskrift for psykoterapi. 5. årg. nr. 1. April 1988.

Comment to The Heroine af Coline Covington, Journal of Analytical Psychology. London, okt. 1989.

Aylas Historie. OmVerden nr. 1. 1990.

Hvad er det hellige?, OmVerden nr. 4. 1990.

Klummer i OmVerden nr. 2 og 3. 1990, 5, 7 og 8. 1991.

Drømme i Biblen, Vartovbogen. 1990.

Dialog med dine drømme. Fast artikelserie i Månedsbladet IN. 1991 og 1992.

Drømme og fortolkningens problem. Psyke og Logos, nr. 1, 1991. (Temanummer: Drømme) Dansk Psykologisk Forlag, Kbh.

Klummer i Højskolebladet 1991/92.

Visdom som livets mål. HUG nr. 60, 1991.

Aben – træk af en psykologisk fortolkning. Dansk Noter 1/1991, Dansklærerforeningen/FFS.

Kirke- Kulturhus, Helsingør Stiftsbog 1992.

Sjælesorgens sækularisering? Dansk Kirkeliv. 1992/1993. Aros.

Rødmen og tårer – syndserkendelse og skamfølelse. Kritisk forum for praktisk teologi, nr. 50. Dec. 1992 (Temanummer: Synd og Skam).

En kvinde er ikke en mand. Nyt Forum for Kvindeforskning. Marts 1993, 13. årg. KVINFO.

Anmeldelse af Hubback, Judith: Eve. Journal of Analytical Psychology. London, Jul. 1993.

Kirken og Lokalsamfundet, Vartovbogen 1993. Kirkeligt samfunds forlag.

Datterarketypen, Psyke og Logos, nr. 1. 1994 (Tema: Psykologi og Kønsforskning), Dansk Psykologisk Forlag, Kbh.

Om at finde De Vises Sten, Severin, Liberalt Oplysnings Forbund, nr. 2, 3. Årgang. Juni 1994.

Sådan overlevede slangen Paradiset, Illustreret Videnskab nr. 6. Juni 1994.

Af en grådig læsers historie. Vinduet 1994, 48. årgang. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.

Nutidens dæmoner: tomhedens orden, Aalborg Stiftsbog. 1995.

Peter Pan – den uansvarlige dreng. Cekvina NYT, 3/99, Afdeling for Kønsforskning, Center for Europæiske Kulturstudier ved Aarhus Universitet.

Per Gynt. Årsskrift 1997, udgivet af Vestjyllands Højskole.

Vejleå Kirkes glasmalerier. Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters stift. 2002

Syndebukkens psykologi. Domkirken i København 70. årgang, nr. 2, marts-maj 2006

Kronikker mm:

Hvad mener I mænd egentlig. Politiken. 11.7.1978.

Viljen til skamløshed. Information. 24.3.82.

En mening i magien. (Kronik) Politiken. 8.6.1983.

Var Grundtvig shaman? (Kronik) Information. Juli 1983.

Jung-bølgen rejses af kultur-brydningen i dag. (Kronik) Information. 8.2.1985.

Blikket rettet mod det indre liv. Samvirke. Juli-august 1985.

Studiet af menneskesjælen. Bogklubben. Januar 1985.

Mere Mand. Bogklubben. April 1986.

Dybhavsstrømmene der bevæger os. Samvirke. Maj 1989-5.

Kvinder i psykologien, (Kronik) Berlingske Tidende. 1990.

Lidenskab og dæmoni, (Kronik) Berlingske Tidende. 6.5.1992.

Perverse kvinder og mænd. Samlerens Bogklub. Januar 1993.

Introduktion til Jung: Psykologiske Typer. Samlerens Bogklub. Juli 1994.

Psykologianmeldelser i Politiken. 1991-95.

Vejleå Kirke (kronik) Berlingske Tidende. 29.11.1997.

Engang han komme må – ham som jeg venter på (kronik) Berlingske Tidende. 7.11.1998.