author

Det dobbelte bryllup

Bogen er en omarbejdet udgave af En karl var min mor og en fisk var min far.  ​

En samling af 9  kvindeeventyr og 1 mandeeventyr.  Eventyrene fortolkes ved hjælp af en otte-ledet strukturmodel, hvorved en særlig gruppe eventyr, som rummer to bryllupper kan udskilles.

Køb bogen

Europe’s Many Souls​

Med udgangspunkt i C.G. Jungs teorier, giver Pia Skogemann en fremstilling af den moderne kvindes problemer og psykologi.

Det er en provokerende bog, der giver nyt perspektiv til forståelsen af vor tids kvinder. Bogen imødekommer den stigende interesse for kvindepsykologi og for C.G. Jung.

Uddrag af anmeldelser:

​-Pia Skogemann bringer indledningsvis en kort introduktion af de vigtigste begreber i Jungs Psykologi for at udruste læseren til en rejse igennem en spændende drømmeserie…Bogen er et meget tiltrængt og inspirerende indlæg i debatten om kvindens selvrealisation – en problemkreds, der også i høj grad kommer manden ved. Eigil Nyborg, Politiken

​- En utrolig spændende bog for dem, der er klar over, at personlig udvikling er det dyreste, man kan købe i denne verden.” Lone Andersen, IBC

Køb som e-bog eller som trykt bog hos Saxo.com

Læs bogen Kvindelighed i vækst klik her

Kvindelighed i vækst

Med udgangspunkt i C.G. Jungs teorier, giver Pia Skogemann en fremstilling af den moderne kvindes problemer og psykologi.​

Det er en provokerende bog, der giver nyt perspektiv til forståelsen af vor tids kvinder. Bogen imødekommer den stigende interesse for kvindepsykologi og for C.G. Jung.

 

Uddrag af anmeldelser:

-Pia Skogemann bringer indledningsvis en kort introduktion af de vigtigste begreber i Jungs Psykologi for at udruste læseren til en rejse igennem en spændende drømmeserie…Bogen er et meget tiltrængt og inspirerende indlæg i debatten om kvindens selvrealisation – en problemkreds, der også i høj grad kommer manden ved. Eigil Nyborg, Politiken

– En utrolig spændende bog for dem, der er klar over, at personlig udvikling er det dyreste, man kan købe i denne verden.” Lone Andersen, IBC

Køb som e-bog eller som trykt bog hos Saxo.com

Læs bogen Kvindelighed i vækst klik her

Arketyper. Psykologiske mønstre i et nyt verdensbillede

Bogen forklarer Jungs arketypeteori og sammenholder den med nyere teorier inden for bl.a. sprogvidenskab, biologi, antropologi, religionshistorie, mytologi og teoretisk fysik. Der er et kapitel om forholdet til psykoterapiens centrale problemstillinger, men det er ikke nogen psykologisk lærebog. Hensigten er på den ene side at vise, at moderne videnskabelige teorier på forskellige felter sandsynliggør frugtbarheden af Jungs psykologiske modeller, og på den anden side at vise, at der i det nye verdensbillede, som så småt begynder at skimtes, også er brug for en psykologi, der kan håndtere dettes problemstillinger.

Køb som e-bog eller som trykt bog hos saxo.com

Uddrag af anmeldelser

-Jungske tankevitaminer er der derimod at hente i Pia Skogemanns Arketyper, Jungs kernebegreb nummer ét. Her redegøres der for et grundbegreb, der bliver vigtigt, fordi det fremlægges så overbevisende. Og konsekvenserne drages vidt og åndeligt spændstigt til selv fjerntliggende discipliner. Finn Abrahamowitz, Information

-Hendes pointe er, at Jung var bagudrettet i sit valg af studieobjekt, men mere moderne i sin tankegang end samtiden tillod og kunne goutere. Ved at konfrontere hans teorier med moderne sprogvidenskab, biologi, antropologi, sociologi, religionshistorie og fysik forsøger Pia Skogemann at sandsynliggøre det progressive – ja, næsten visionære i Jungs teorier. Hun har stort indblik i disse forskellige fagområder, og det lykkes hende at påvise interessante sammenhænge. Kuriøst er det, at Niels Bohr via en fælles ven – den østrigske fysiker Wolfgang Pauli – indirekte stod i forbindelse med Jung og formodentlig kendte til hans teorier. Bo Møhl, Politiken

​- I sin sidste bog vil hun fortælle, hvad arketyperne er for nogle størrelser. Og hun vil vise, hvordan man med begrebet om dem kan overskride grænser. Det gør hun så ved selv at bevæge sig frem og tilbage mellem fortid og nutid, fra psykologi til etnografi og til de nyeste naturvidenskabelige teorier, fra religionshistorie og tilbage til psykologien… Pia Skogemann er bestemt en klog dame med antennerne godt og langt ude. Jens Glebe-Møller, Berlingske

​Læs bogen Arketyper. Psykologiske mønstre i et nyt verdensbillede klik her

Religion og Symbol. C.G. Jungs Religionspsykologi

​C. G. Jungs religionspsykologi Bogen indeholder 42 tekster af Jung, hvor han bl.a. diskuterer symboler, drømme og arketyper, primitiv religion, østlige religioner og kristendom – med Pia Skogemann som kyndig rejsefører.

– Skogemann… er selv praktiserende jungianer og helt på hjemmebane i Jungs univers. Hun har derfor kunnet samle et tekstudvalg, der ikke bare indeholder de kendte skrifter, men også de mere afsidesliggende skrifter, som normalt kun læses af Jung-specialister. Det drejer sig navnlig om Jungs fortolkninger af religionshistoriske hovedværker (Demeterhymnen, Den tibetanske dødebog, mm) og om hans fortolkning af eventyr og forskellige alkymistiske skrifter… Men udvalget forlanger en god portion lærdom og fantasi af læseren, også selv om Pia Skogemanns noter hjælper en godt på vej. Niels Henrik Gregersen, Information

​-På mange måder er der tale om gode og anvendelige tekster. Nogle af Jungs udsagn virker som om de var skrevet til læseren i dag. F.eks. advarer han indtrængende Vesten mod at kaste sig ud i Yoga og Meditation bare for at “efterabe” Østen i fortvivlelse over den materialistiske intellektuelle vestlige kulturs sammenbrud. Det ender galt efter hans mening. Advarslen blev fremsagt i 1931!…bogen [vil] uden tvivl blive brugt som et værdifuldt hjælpemiddel til forståelse af C.G. Jungs nuancerede kulturanalyse og religionspsykologiske teorier. Hans Mikael Holt, Kristeligt Dagblad

​Læs bogen Religion og Symbol. C.G. Jungs Religionspsykologi klik her  

Karolines bog (med Niels Reisby)

​C. G. Jungs religionspsykologi Bogen indeholder 42 tekster af Jung, hvor han bl.a. diskuterer symboler, drømme og arketyper, primitiv religion, østlige religioner og kristendom – med Pia Skogemann som kyndig rejsefører.

– Skogemann… er selv praktiserende jungianer og helt på hjemmebane i Jungs univers. Hun har derfor kunnet samle et tekstudvalg, der ikke bare indeholder de kendte skrifter, men også de mere afsidesliggende skrifter, som normalt kun læses af Jung-specialister. Det drejer sig navnlig om Jungs fortolkninger af religionshistoriske hovedværker (Demeterhymnen, Den tibetanske dødebog, mm) og om hans fortolkning af eventyr og forskellige alkymistiske skrifter… Men udvalget forlanger en god portion lærdom og fantasi af læseren, også selv om Pia Skogemanns noter hjælper en godt på vej. Niels Henrik Gregersen, Information

​-På mange måder er der tale om gode og anvendelige tekster. Nogle af Jungs udsagn virker som om de var skrevet til læseren i dag. F.eks. advarer han indtrængende Vesten mod at kaste sig ud i Yoga og Meditation bare for at “efterabe” Østen i fortvivlelse over den materialistiske intellektuelle vestlige kulturs sammenbrud. Det ender galt efter hans mening. Advarslen blev fremsagt i 1931!…bogen [vil] uden tvivl blive brugt som et værdifuldt hjælpemiddel til forståelse af C.G. Jungs nuancerede kulturanalyse og religionspsykologiske teorier. Hans Mikael Holt, Kristeligt Dagblad

​Læs bogen Religion og Symbol. C.G. Jungs Religionspsykologi klik her  

Where the Shadows Lie. A Jungian Interpretation of Tolkien’s The Lord of the Rings

Tager læseren med på en rejse gennem Midgård, en rejse, der også er en indre rejse og som forvandler både hobbitterne og de skikkelser, de møder undervejs. Bogen formidler en forståelse af de dybe, symbolske lag, der er kilden til den fryd mange oplever ved læsningen af Ringenes Herre. Jungs arketypeteori giver en nøgle til forståelse af de fantasikræfter, som er så magtfulde i Tolkiens mesterværk – og derigennem en forståelse af os selv og vores omverden.

Uddrag af anmeldelser:

​- Analysen er både detaljeret og raffineret, og det lykkes virkelig Skogemann at sandsynliggøre sin tese: at værkets tiltrækningskraft især skyldes figurernes og konflikternes almene genkendelighed som symboler for sindets tilstande. Anne Knudsen, Weekendavisen

​- Pia Skogemanns velskrevne vandring gennem værket er utrolig frugtbar også for en vantro som undertegnede. Ikke mindst fordi hendes læsninger behageligt udvider Tolkiens univers på en inspirerende facon. Tro det eller ej, hun formår faktisk overbevisende at flytte hans romancyklus væk fra de mere banale udsagn om de sort-hvide forhold mellem det gode og det onde. Bo Tao Michaelis, Politiken

​- søger man en vej til at forstå Jungs teorier, er Skogemanns værk aldeles fremragende, fordi hun kan sætte Tolkiens suggestive symboler på Jungs vanskeligt tilgængelige abstraktioner. Jeg kan således varmt anbefale denne bog til alle højskoler, som arbejder med psykologi ud fra et jungiansk perspektiv. Niels H. Elberling, Højskolebladet

​Læs bogen Tolkien’s Ringenes Herre – en jungiansk fortolkning klik her

Køb som e-bog

Køb bogen Where the Shadows Lie: A Jungian Interpretation of Tolkien’s The Lord of the Rings klik her

Symbol, analyse, virkelighed

​Bogen rummer 14 artikler af 11 praktiserende danske jungianske analytikere samt et lille leksikon over jungianske begreber. Det er karakteristisk for moderne jungianere, at de ikke bare kikker indad i sindet, men i høj grad er optaget af den samtidige fælles omverden. Flere af artiklerne kommenterer tidstypiske fænomener, samfundsforhold, kønsproblematikker og religiøse strømninger. Andre er praksisorienterede og demonstrerer, at den klassiske, jungianske metodefrihed har gjort det muligt at praktisere på mange forskellige måder.

Køb e-bog

Uddrag af anmeldelser:

-De enkelte artikler kan læses uafhængigt af hinanden, men de er sammensat på en måde, så de i overensstemmelse med bogens titel udgør en sammenhængende fremstilling af jungiansk teori, praksis og anvendelse… da Jung stadig appellerer til og inspirerer videnskabelig, terapeutisk og religiøs tænkning og praksis på mange planer, har denne antologi, trods sit høje faglige niveau brede anvendelsesmuligheder. Claus Bundgaard, lektørudtalelse

​-Det virkeligt nye er artiklerne om “virke-lighed”. Dermed menes noget i retning af de jungianske teoriers samspil med verden, som den ser ud i dag. I disse perspektivrige indlæg ligger bogens hovedvægt. De viser, at inspirationen fra Jung sætter nye frugter, og at en sand jungianer også er i stand til at forholde sig kritisk til mesteren. Man kunne ønske sig, at andre psykologiske retninger var lige så interesserede i dialog med den brede kultur. ‘Jungianerne’, hvordan så sådan nogle er, bidrager i hvert fald med væsentlige indsigter og synspunkter i den aktuelle kulturdebat. Hans Gregersen, Nordjyske Stift, Aalborg

​-Gode indblik i hvordan tredjegenerations-jungianerne forvalter den tunge arv. Er man nysgerrig på Jungs sære og fascinerende univers af drømme, arketyper, symboler, skygger og kollektivt ubevidste, er bogen (…) rigeligt et studie værd. Som i enhver antologi svinger niveauet fra det middelmådige til det glimrende – men alle bidrag er læseværdige og giver gode indblik i, hvordan tredjegenerationsjungianerne forvalter den tunge arv, farfars viltre testamente. Christian Graugaard,Politiken

​-Det er altsammen inspirerende og oplysende, tankevækkende og tit ligefrem charmerende i sin tilgang til den kliniske praksis. Bogen er givende også for ikke særligt jungiansk orienterede og anbefales varmt. Marianne Ammitzbøll, Psykoterapeuten.

​Læs bogen Symbol, analyse, virkelighed Jungiansk teori og praksis i Danmark. klik her  

En karl var min mor, en fisk var min far

​En samling af 13 skandinaviske folkeeventyr, 12 kvindeeventyr og 1 mandeeventyr. Kvindeeventyrene er bl.a. valgt som modmateriale til forestillingen om eventyrheltinder som passivt ventende. Eventyrene fortolkes, bl.a. ved hjælp af en otte-ledet strukturmodel, hvorved en særlig gruppe eventyr, som forfatteren kalder individuationseventyr kan udskilles. Det er en væsentlig side ved eventyrene, at de hverken er blevet til som litterære tekster eller som godnatlæsning til børn, men gennem øret som erindring og videregivet som mundtlig fortælling til et voksent publikum. Dette aspekt tilgodeses ved, at Pia Skogemann og Lise Nedergaard på to medfølgende CD-er kan høres fortælle kvindeeventyrene i bogen.

Køb som e-bog

 

Uddrag af anmeldelser

​-Eventyret… har en vigtig plads i vores opdragelse. Ikke sært derfor, at man inden for psykologien tillægger netop disse fortællinger stor betydning i kraft af deres fabulerende forhold til det, vi normalt kalder virkeligheden. Eventyret kan nemlig hjælpe tilhøreren til at finde sin egen vej i tilværelsen. For også i vore dage kan den såkaldte individuationsproces give barske oplevelser… før personen så at sige finder sig selv og kan fremstå som selvstændigt menneske i egen kraft og værdighed… Pia Skogemann har i forbindelse med hvert eventyr fremlagt sin analyse efter lettere reviderede jungianske principper… Men bogens almene værdi skal ikke prøves på teorierne og skabelonerne, men på to cd’er der følger med… Det er sådan, eventyr skal opleves: med øret! Det må være årets scoop! Mikael Holt, Kristeligt Dagblad

​-Det er et ambitiøst pædagogisk værk, der læser de udvalgte eventyr som kvindelige individuationsprocesser…Det er et flot skoleridt og mere moderat, end hvad man kunne frygte af jungiansk ortodoksi, når man tænker på en forgængerske som den schweiziske Marie-Louise von Franz’ underjordiske eventyrverden. Men for en sådan katekismus falder alligevel dumme tøse som Rødhætte og Snehvide igennem under en eksamen i individuation… Kedelig er bogen dog slet ikke, og som understregning af den mundtlige genre er der vedlagt to cd’er, hvor to listige koner, Pia Skogemann selv og Lise Maria Nedergaard, der har illustreret bogen med papirklip eller skyggebilleder, fortæller historierne. Torben Brostrøm, Information

​Læs bogen En karl var min mor, en fisk var min far klik her

Dialog med dine drømme

​En vejledning i at fortolke sine egne drømme på ikke-terapeutisk grundlag. Der er et stort antal eksempler på drømme fra mennesker i alle aldre, fra små børn til gamle, og som befinder sig i alle mulige livsfaser og typiske livssituationer.

​Læs bogen Dialog med dine drømme klik her

Køb som e-bog eller trykt bog på saxo.com